Rátaí Dola

Tá líon dolabhóithre éagsúla lonnaithe ar fud Phoblacht na hÉireann agus gearrann siad rátaí athraitheacha ar gach bóthar, ag brath ar d’fheithicil agus ar an dolabhóthar a úsáideann tú.

Mótarbhealach an M1 (Dolabhóthar ó Bhaile Mhic Gormáin go dtí Mainistir Bhuithe)

Cá bhfuil sé?

Tá an M1 (mótarbhealach ó Bhaile Mhic Gormáin go dtí Mainistir Bhuithe) lonnaithe in oirthear na hÉireann agus gabhann sé trí Chontae na Mí agus Contae Lú. Tá an dolabhóthar thart ar 30km lastuaidh d'aerfort Bhaile Átha Cliath ar an mbóthar idir Baile Átha Cliath agus Béal Feirste agus baineann sé leis an stráice den M1 idir Acomhal 7 (Baile Iúiliáin) agus Acomhal 10 (Tuaisceart Dhroichead Átha).

Taispeáin dom cá bhfuil sé ar léarscáil.

Is iad na dolaí reatha atá á ngearradh ar Mhótarbhealach an M1:

SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €1.00
Gluaisteáin €1.90
Busanna nó Cóistí €3.40
Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €3.40
Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu €4.80
Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €6.10

Roghanna Íocaíochta

 • Airgead
 • Clibeanna comh-inoibritheacha dolaí leictreonacha eToll*

*Tabhair faoi deara: Ón 31 Lúnasa 2016 go dtí go bhfógrófar a mhalairt, ní oibreoidh clibeanna eFlow ag dolaphláis a oibríonn Celtic Roads Group (CRG).

Is iad seo a leanas na bóithre atá i gceist:

 • M1 (Baile Mhic Gormáin - Mainistir Bhuithe)
 • M7/M8 (Port Laoise - Baile an Chaisleáin/Port Laoise - an Chúlchoill)
 • N25 (Seachbhóthar Chathair Phort Láirge)

Le haghaidh breis eolais cliceáil anseo.

Teagmháil

Guthán: 041 982 9820
Facs: 041 982 9824
Ríomhphost: info@crg.ie
Tabhair cuairt ar: www.crg.ie
CRG M1, Dola-phlás. Balgeen, Droichead Átha, Contae na Mí

An M3 Cluain Aodha-Ceanannas (

Cá bhfuil sé?

Tá an M3 Cluain Aodha-Ceanannas lonnaithe in Oirthuaisceart na hÉireann agus soláthraíonn sé nasc straitéiseach idir Baile Átha Cliath agus an tIarthuaisceart. Gearrtar dolaí ar an mbóthar idir Acomhal 5 (Dún Búinne) agus Acomhal 6 (Dún Seachlainn) agus arís idir Acomhal 9 (an Uaimh Thuaidh) agus Acomhal 10 (Ceanannas).

Taispeáin dom cá bhfuil sé ar léarscáil

Is iad na dolaí reatha atá á ngearradh ar an M3 Cluain Aodha-Ceanannas (Cluain Aodha-Dún Seachlainn):

SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
Gluaisrothair €0.70
Gluaisteáin €1.40
Busanna nó Cóistí €2.20
Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €2.20
Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 acastóir nó 3 €2.90
Feithiclí earraí a bhfuil ollmheáchan feithicle mó ná 3,500 kg le 4 axels + €3.50

Roghanna Íocaíochta

 • Airgead
 • Cárta Creidmheasa
 • Cártaí Réamh-Íocaíocht
 • Clibeanna comh-inoibritheacha dolaí leictreonacha eToll

Teagmháil

Guthán: + 353 (0) 1 6910450
Facs: +353 (0) 1 8253144
Ríomhphost: customerservice@eurolink-m3.ie
Tabhair cuairt ar: www.eurolink-m3.ie
Eurolink Motorway Operation M3 Ltd. Foirgneamh Riaracháin, Dola-Phlás an Tairbh Dhuibh, Fearann an Chairéil, Dún Búinne, Contae na Mí

An M3 Cluain Aodha-Ceanannas (an Uaimh-Ceanannas)

Cá bhfuil sé?

Tá an M3 Cluain Aodha-Ceanannas lonnaithe in Oirthuaisceart na hÉireann agus soláthraíonn sé nasc straitéiseach idir Baile Átha Cliath agus an tIarthuaisceart. Gearrtar dolaí ar an mbóthar idir Acomhal 5 (Dún Búinne) agus Acomhal 6 (Dún Seachlainn) agus arís idir Acomhal 9 (an Uaimh Thuaidh) agus Acomhal 10 (Ceanannas).
Taispeáin dom cá bhfuil sé ar léarscáil

Is iad na dolaí reatha atá á ngearradh ar an M3 Cluain Aodha-Ceanannas (Cluain Aodha-Dún Seachlainn):

SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
Gluaisrothair €0.70
Gluaisteáin €1.40
Busanna nó Cóistí €2.20
Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €2.20
Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 acastóir nó 3 €2.90
Feithiclí earraí a bhfuil ollmheáchan feithicle mó ná 3,500 kg le 4 axels + €3.50

Roghanna Íocaíochta

 • Airgead
 • Cárta Creidmheasa
 • Cártaí Réamh-Íocaíocht
 • Clibeanna comh-inoibritheacha dolaí leictreonacha eToll

Teagmháil

Guthán: + 353 (0) 1 6910450
Facs: +353 (0) 1 8253144
Ríomhphost: customerservice@eurolink-m3.ie
Tabhair cuairt ar: www.eurolink-m3.ie
Eurolink Motorway Operation M3 Ltd. Foirgneamh Riaracháin, Dola-Phlás an Tairbh Dhuibh, Fearann an Chairéil, Dún Búinne, Contae na Mí

Mótarbhealach an M4 Cill Choca-an Bóthar Buí-Cionn Átha Gad

Cá bhfuil sé?

Tá mótarbhealach an M4 (Cill Choca-an Bóthar Buí-Cionn Átha Gad) lonnaithe i lároirthear na hÉireann agus gabhann sé trí Chontae na Mí, Contae na hIarmhí agus Contae Chill Dara. Tá an dolabhóthar suite thart ar 35km laistiar de Bhaile Átha Cliath ar an mbóthar idir Baile Átha Cliath agus Sligeach/Baile Átha Cliath agus Gaillimh. Gearrtar dolaí ar an stráice den M4 idir Acomhal 8 (Cill Choca) agus Acomhal 10 (Cionn Átha Gad Thoir).

Taispeáin dom cá bhfuil sé ar léarscáil

Is iad na dolaí a ghearrtar ar Mhótarbhealach an M4 Cill Choca-an Bóthar Buí-Cionn Átha Gad in 2015:

SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €1.50
Gluaisteáin €2.90
Busanna nó Cóistí €4.30
Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €4.30
Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu
€5.70
Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €7.10

Roghanna Íocaíochta

 • Airgead
 • Clibeanna comh-inoibritheacha dolaí leictreonacha eToll
 • Cárta creidmheasa
 • Cártaí Réamhíocaíochta

Teagmháil

Guthán: 046 954 0266
Facs: 046 954 0269
Ríomhphost: customerservice@eurolink-m3.ie
Tabhair cuairt ar: www.eurolink-m3.ie
Eurolink Motorway Operation M3 Ltd. Foirgneamh Riaracháin, an Caisleán Nua, an Bóthar Buí, Contae Chill Dara

An N6 Gaillimh-Béal Átha na Sluaighe 

Cá bhfuil sé?

Tá an M6 idir Gaillimh agus Béal Átha na Sluaighe lonnaithe in Iarthar na hÉireann. Tá an dolabhóthar suite ar bhóthar an M6 idir Gaillimh agus Baile Átha Cliath. Tá an dola-phlás suite thart ar 13.5km laistiar de Bhéal Átha na Sluaighe/42km lastoir de Ghaillimh agus gearrtar dolaí ar an stráice den M6 idir Acomhal 15 (Béal Átha na Sluaighe Thiar) agus Acomhal 16 (Baile Locha Riach).

Taispeáin dom cá bhfuil sé ar léarscáil

Is iad na dolaí reatha atá á ngearradh ar an N6 (Gaillimh-Béal Átha na Sluaighe):

SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €1
Gluaisteáin €1.90
Busanna nó Cóistí €3.40
Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €3.40
Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu €4.80
Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheachan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €6.10

Roghanna Íocaíochta

 • Airgead
 • Clibeanna comh-inoibritheacha dolaí leictreonacha eToll

Teagmháil

Guthán: 091 843500
N6 Concession N6 (Concession) Ltd. Foirgneamh Riaracháin Dhola-Phlás an M6, Ceapaigh an tSeagail, Béal Átha na Sluaighe, Contae na Gaillimhe

An M7/M8 Port Laoise-Baile an Chaisleáin/Port Laoise-an Chúlchoill

Cá bhfuil sé?

Tá an M7/M8 Port Laoise-Baile an Chaisleáin/Port Laoise-an Chúlchoill lonnaithe i gContae Laoise. Tá an dolabhóthar suite ar bhóthar an N7 idir Luimneach agus Baile Átha Cliath agus freastalaíonn sé ar an mbóthar idir Corcaigh agus Baile Átha Cliath chomh maith. Gearrtar dolaí ar an stráice den M7 idir Acomhal 18 (Port Laoise Thiar) agus Acomhal 21 (Buiríos Mór Osraí). Gearrtar dolaí ar an stráice den M8 san áit a gceanglaíonn sé leis an M7, i.e., idir Acomhal 3 (Ráth Domhnaigh) ar an M8 agus Acomhal 18 (Port Laoise Thiar) ar an M7.

Taispeáin dom cá bhfuil sé ar léarscáil

Is iad na dolaí a ghearrtar ar an M7/M8 Port Laoise-Baile an Chaisleáin/Port Laoise-an Chúlchoill in 2015:

SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €1
Gluaisteáin €1.90
Busanna nó Cóistí €3.40
Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €3.40
Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu €4.80
Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €6.10

Roghanna Íocaíochta

 • Airgead
 • Clibeanna comh-inoibritheacha dolaí leictreonacha eToll*
 • Cárta creidmheasa
 • Cártaí Réamhíocaíochta

*Tabhair faoi deara: Ón 31 Lúnasa 2016 go dtí go bhfógrófar a mhalairt, ní oibreoidh clibeanna eFlow ag dolaphláis a oibríonn Celtic Roads Group (CRG).

Is iad seo a leanas na bóithre atá i gceist:

 • M1 (Baile Mhic Gormáin - Mainistir Bhuithe)
 • M7/M8 (Port Laoise - Baile an Chaisleáin/Port Laoise - an Chúlchoill)
 • N25 (Seachbhóthar Chathair Phort Láirge)

Le haghaidh breis eolais cliceáil anseo.

Teagmháil

Guthán: +353 57 8694900
Ríomhphost: info@midlink.ie
Tabhair cuairt ar: www.midlink.ie
Midlink M7/M8 Ltd. Dola-Phlás an M7/M8, Maighean Rátha, Fatharnach, Port Laoise, Contae Laoise

An N8 Ráth Chormaic-Seachbhóthar Mhainistir Fhear Maí 

Cá bhfuil sé?

Tá Seachbhóthar Ráth Chormaic-Mainistir Fhear Maí lonnaithe in Iardheisceart na hÉireann i gContae Chorcaí. Tá an dolabhóthar suite thart ar 15km lastuaidh de Dhún Citil ar bhóthar an N8 idir Corcaigh agus Baile Átha Cliath. Gearrtar dolaí ar an stráice den M8 idir Acomhal 15 (Mainistir Fhear Maí Theas) agus Acomhal 17 (Cnocán na Biolraí).

Taispeáin dom cá bhfuil sé ar léarscáil

Is iad na dolaí a ghearrtar ar bhóthar an N8 Ráth Chormaic-Seachbhóthar Mhainistir Fhear Maí in 2015:

SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €1
Gluaisteáin €1.90
Busanna nó Cóistí €3.40
Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €3.40
Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu €4.80
Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €6.10

Roghanna Íocaíochta

 • Airgead
 • Clibeanna comh-inoibritheacha dolaí leictreonacha eToll
 • Cárta creidmheasa
 • Cártaí Réamhíocaíochta

Teagmháil

Guthán: 021 488 99 68
Facs: 021 488 99 75
Ríomhphost: info@passdirect.eu
Tabhair cuairt ar: www.directroute.ie
Dola-Phlás Bhaile an Chondúnaigh, Cnocán na Biolraí, Contae Chorcaí

Tollán Chalafort Bhaile Átha Cliath

Cá bhfuil sé?

Nascann Tollán Chalafort Bhaile Átha Cliath mótarbhealach an M1Baile Átha Cliath-Béal Feirste agus an M50 le Calafort Bhaile Átha Cliath. Nascann an tollán Bóthar an Phoirt Thoir i gCalafort Bhaile Átha Cliath leis an M1/N1 (Bóthar Baile Átha Cliath-Béal Feirste) i ngar d’aerfort Bhaile Átha Cliath agus laisteas de chuar-mhótarbhealach an M50.

Taispeáin dom cá bhfuil sé ar léarscáil

TREO AN TAISTILMUIRIR DHOLA IN 2014 
Ó Dheas  
Idir 6a.m. agus 10a.m. Ó Luan go hAoine €10.00
Gach tráth eile €3.00
Ó Thuaidh  
Idir 4p.m. agus 7p.m. ó Luan go hAoine €10.00
Gach tráth eile


Feithiclí earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram
€3.00

Díolmhaithe ó dholaí a íoc

Roghanna Íocaíochta

 • Airgead
 • Clibeanna comh-inoibritheacha dolaí leictreonacha eToll
 • Cárta creidmheasa
 • Cártaí Réamhíocaíochta

Teagmháil

Guthán: +353 57 8694900
Tabhair cuairt ar: dublintunnel.ie
Transroute Tunnel Operations, Tollán Chalafort Bhaile Átha Cliath, Foirngneamh Rialaithe an Tolláin, Bóthar an Phoirt Thoir, Baile Átha Cliath 3

Tollán Luimnigh 

Cá bhfuil sé?

Tá Tollán Luimnigh an N18 lonnaithe i Meán-Iarthar na hÉireann ar imill Chathair Luimnigh. Gearrtar dolaí ar an mbóthar idir Acomhal 2 agus Acomhal 4.

Taispeáin dom cá bhfuil sé ar léarscáil

Is iad na dolaí a ghearrtar ar Thollán Luimnigh in 2015:

SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €1
Gluaisteáin €1.90
Busanna nó Cóistí €3.40
Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €3.40
Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu €4.80
Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €6.10

Roghanna Íocaíochta

 • Airgead
 • Clibeanna comh-inoibritheacha dolaí leictreonacha eToll

Teagmháil

Guthán: +00 353 (0) 61 582800
Tabhair cuairt ar: www.limericktunnel.com
DirectRoute (Limerick) Ltd. Dola-Phlás Mainline, Uí Chuanach, Contae Luimnigh

Seachbhóthar N25 Chathair Phort Láirge 

Cá bhfuil sé?

Tá an dola-phlás lonnaithe in oirdheisceart na hÉireann ar sheachbhóthar N25 Chathair Phort Láirge idir an t-acomhal don M9/N24 agus an t-acomhal don R710. Tá an dola-phlás suite thart ar 5km ó Chathair Phort Láirge.

Taispeáin dom cá bhfuil sé ar léarscáil

Is iad na dolaí a ghearrtar ar Sheachbhóthar N25 Chathair Phort Láirge in 2015:

SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €1
Gluaisteáin €1.90
Busanna nó Cóistí €3.40
Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach sáraíonn 3,500 cileagram €3.40
Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu €4.80
Feithiclí Earraí ar a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle a sháraíonn 3,500 cileagram agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €6.10

Roghanna Íocaíochta

 • Airgead
 • Clibeanna comh-inoibritheacha dolaí leictreonacha eToll*

*Tabhair faoi deara: Ón 31 Lúnasa 2016 go dtí go bhfógrófar a mhalairt, ní oibreoidh clibeanna eFlow ag dolaphláis a oibríonn Celtic Roads Group (CRG).

Is iad seo a leanas na bóithre atá i gceist:

 • M1 (Baile Mhic Gormáin - Mainistir Bhuithe)
 • M7/M8 (Port Laoise - Baile an Chaisleáin/Port Laoise - an Chúlchoill)
 • N25 (Seachbhóthar Chathair Phort Láirge)

Le haghaidh breis eolais cliceáil anseo.

Teagmháil

Guthán: 051 319700
Tabhair cuairt ar: www.southlink.ie
Celtic Roads Group (Waterford) Ltd, Oifig Sheachbhóthar N25 Phort Láirge, Acomhal na Greanaí,
Contae Chill Chainnigh

Dolaí gan Bhacainn an M50

Cá bhfuil sé?

Tá ar gach feithicil a úsáideann an stráice den M50 idir Acomhal 6 (an N3 Baile Bhlainséir) agus Acomhal 7 (an N4 Leamhcán) dola a íoc. Níl aon áis ar fáil ann chun airgead a íoc ag an bpointe dolaí ar an M50. Ní mór d’úsáideoirí neamhchláraithe an dola a íoc faoi 8pm an lá tar éis an aistir mura mian leo go ngearrfar pionós mar gheall ar íocaíocht dhéanach orthu.

Déanann eFlow an córas dolaí gan bhacainn ar an M50 a oibriú thar ceann an Údaráis um Bóithre Náisiúnta (NRA).

Mura bhfuil clib leictreonach agat, féadfaidh tú dola a íoc ar bhonn neamhchláraithe ag www.eflow.ie nó ar an nguthán le cárta creidmheasa. Anuas air sin, féadfaidh tú íocaíocht airgid a dhéanamh ag asraon den bhranda Payzone atá suite ar fud na tíre. Mar mhalairt air sin, cláraigh do chuntas leis na soláthróirí clibeanna atá ar na soláthróirí is mó in Éirinn agus ní bheidh tú buartha faoi spriocdhátaí íocaíochta an lá dar gcionn riamh arís.

Is iad na dolaí a ghearrtar ar an M50 in 2015:

CATAGÓIR FEITHICLEFEITHICIL LE CUNTAS CLIBE
EURO
FEITHICIL LE CUNTAS FÍSEÁINFEITHICLÍ EILE (NEAMHCHLÁRAITHE)
Gluaisteáin agus feithiclí seirbhíse poiblí ina bhfuil suíocháin d’ochtar paisinéirí ar a mhéid €2.10 €2.60 €3.10

Feithiclí earraí ar a bhfuil meáchan neamhualaithe nach sáraíonn 2,000kg Busanna nó cóistí ina bhfuil suíocháin do bhreis agus ochtar paisinéirí
€2.90 €3.40 €3.90
Feithiclí earraí ar a bhfuil meáchan neamhualaithe a sháraíonn 2,000kg ach nach sáraíonn 10,000kg €4.20 €4.70 €5.30
Feithiclí earraí ar a bhfuil meáchan neamhualaithe a sháraíonn 10,000kg €5.30 €5.80 €6.30

Roghanna Íocaíochta

 • Airgead
 • Cárta creidmheasa
 • Clibeanna comh-inoibritheacha dolaí leictreonacha eToll

Teagmháil

Glao Áitiúil: 1890 50 10 50
Tabhair cuairt ar: www.eflow.ie
Ríomhphost: customerservice@eflow.ie
eFlow, Teach Cape, Páirc Oifigí an Chinn Thiar, Baile Átha Cliath 15

Doladhroichead an Nascbhóthair Thoir 

Cá bhfuil sé?

Tá Doladhroichead an Nascbhóthair Thiar lonnaithe i mBaile Átha Cliath i gceantar na ndugaí agus nascann sé an Port Thuaidh leis an Rinn.

SAGHAS NA FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) Saor
Gluaisteáin Phríobháideacha €1.75
Busanna nó Cóistí €2.60
Feithiclí Tráchtála ar a bhfuil meáchan neamhualaithe nach sáraíonn 2 thonna €2.60
Feithiclí Tráchtála ar a bhfuil meáchan neamhualaithe a sháraíonn 2 thonna ach nach bhfuil breis agus 2 acastóir acu €3.50
Feithiclí Tráchtála ar a bhfuil meáchan neamhualaithe a sháraíonn 2 thonna ach nach bhfuil breis agus 3 acastóir acu €4.30
Feithiclí Tráchtála ar a bhfuil meáchan neamhualaithe a sháraíonn 2 thonna a bhfuil breis agus 4 acastóir acu €5.20

Roghanna Íocaíochta

 • Airgead
 • Clibeanna comh-inoibritheacha dolaí leictreonacha eToll

Teagmháil

Guthán: 01 469 1200
Facs: 01 469 1201
Tabhair cuairt ar: www.egis-projects.ie
Egis Projects Ireland, Teach na Coille Thuaidh, Lárionad Gnó na Coille Thuaidh, Seantrabh, Baile Átha Cliath 9