Dreasú Dola Feithiclí Leictreonacha?

Faoi Réir bhúiséad 2018, tá cistiú faighte ag RITSS chun dtolaí feithicle Leictreonacha a laghdú. Glaoightear “Dreasú Dola Feithiclí Leictreonacha” ar an scéime nua. Tosnaíon an scéime ar an céad lá de mí Iúil 2018 agus tá an ionchais ann go marófar an scéime go dtí an 31ú lá de mí Nollag (nó 50,000 FL an teorainn uachtar)

An bhfuil mé ábailte páirt a glacadh sa scéime?

Chun beith páirteach sa scéime tá ort na coinníolacha a  leanas a comhlíonadh

1 Feithicil leictreonach cosúil le Feithicle Leictreonach Bataire (FLB) nó Hibrid Plugála le co2 astaíochtaí de 80g sa km nó níos lú

2 Caithfidh an feithicle beith cláraithe in EU

3 Feithiclí  a cruthaíonn seirbhís poiblí (taxaithe, Hacnaí, Limos)  faoi réir coinníolacha na scéime beidh said mar feithiclí príobháideach faoi an scéime seo le na aisíocaíochtaí céanna

4 Caithfidh feithiclí beith cláraithe agus formheasta don scéime EVTI ag na solaithreoirí Clibeanna  EVTI. Tá níos mó eolas faoi na soláithreorí clibeanna anseo

5 Beidh ar feithicle atá glacadh páirt sa scéime clib leictreonach a fháil tríd na solaithreoir clibeanna leictreonacha. Ní féidir le feithiclí beith cláraithe le níos mó ná solaithreoir clibeanna leictreonacha amháin ag an am céanna.

6 Tá rothargluaisteán páirteach sa scéime.

Cé Mhéid a sábhálfaidh mé?

Athraíonn aisíochtaí na scéime ag brath ar an dola bóthar agus ar am an phásáiste thar an dola, saghas an feithicil leictreonach, agus ranna an feithicil (príobháideach nó tráchtála) . léigh na táblaí síos le sonraí na h-amanta buaic-am agus seacbhuaiche, agus na haisíocaíochtaí ag bhaint leo. Tá teorainn uachtair na haisíochaíochtaí ar an scéime €500 do feithclí príobháideach agus €1000 do feithiclí  i gach blain féilire

Tá Hibrid Coinbhinsúil agam, an féidir liom glacadh páirt sa scéime?

Ní beidh Hibrid Coinbhinsúil áirithe sa scéim. Níl ach Feithicle Leictreonach Bataire (FLB) nó Hibrid plugála (HP) le astaíochtaí 80g sa km nó níos lú

Cathain a tosnaíonn an scéime?

Beidh na céad 50,000 feithiclí ábailte bain leas as an scáime ón 1ú lá de mí Iúil. Beidh aisíochaíochtaí ar fail do idirbheart a tharlaíonn tar éis an dáta a bhfuil an feithicil cláraithe ar an scéim, agus tar éis tosú na scéime.

Cathain a bhfuil críoch na scéime?

Tá marthanacht ioncaithe don scéime ar feadh trí blain. An 31ú lá de mí Nollag 2022. Tá rialacha na scéime agus na haisíocaíochtaí a bhaineann leis faoi réir athrú, le haisíochaíochtaí agus tearmaí agus coinníolacha nua fógartha ag DTTAS roimh tosaigh an blain féilire

Tuilleadh Eolas

Is féidir na solaithreoirí gclibeanna páirteach sa scéime a aimsiú anseo

Is féidir tearmaí & coinníolacha na scéime a aimsiú anseo

Is féidir ceisteanna coitianta a aimsiú anseo

Is féidir bileog eolais le níos mó sonraí ar DDFL a aimsiú anseo

Le thuilleadh eolais ar feithiclí leictreonacha agus thuilleadh Dreasú Feithiclí Leictreonacha ar fáil in Éire le do thoil thug cuairt ar Cumann Fuinneamh Inmharthana Éireann